Referat Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 i Lund historielag. 16.03.2022 kl. 19.00 på Moi Hotell.

Arnold Munthe Eik ønsket medlemmene velkommen til Årsmøte: Det var 41 fremmøtte. Det var dessverre en del frafall, i siste liten, på grunn av «Korona» og andre hendelser.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkallingen til Årsmøtet. Godkjent.

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Arnold Munthe Eik ble foreslått til ordstyrer og referent. Enstemmig vedtatt.

Sak 3: Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen. Karl Andreas Moen og Pål Anker Ravndal ble foreslått. Enstemmig vedtatt.

Sak 4: Årsmelding 2021. Årsmeldingen var utsendt til alle medlemmene på forhånd. Arnold Munthe Eik gikk raskt gjennom hovedpunktene i Årsmeldingen. Enstemmig godkjent.

Sak 5: Regnskap 2021. Regnskapet var på forhånd sendt ut til alle medlemmene. Regnskapet ble kort kommentert av Arnold Munthe Eik. Enstemmig godkjent.

Sak 6: Valg. Valgkomiteens forslag til nytt styre var på forhånd utsendt til alle medlemmene. Innstillingen fra valgkomiteen ble gjennomgått av Arnold Munthe Eik. Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

Ordstyrer ønsket de nye medlemmene av styret velkommen, og takket deretter for innsatsen og delte ut blomster, til de som gikk ut av styret.

Styret for 2022:

 • Arnold Munthe Eik: Leder (valgt for 1 år)
 • Marna Irene Torkildsen: Styremedlem/sekretær (ny, valgt for 2 år)
 • Kirsten Imhof: Styremedlem (ny, valgt for 2 år)
 • Jorunn Haukland: Styremedlem (1 år igjen)
 • Birger Solheim: Styremedlem/kasserer (gjenvalgt for 1 år)
 • Magne Handeland: Varamedlem (gjenvalgt for 1 år)
 • Ingeborg Hamre: Varamedlem (gjenvalgt for 1 år)
 • Anders Heskestad: Varamedlem (ny, valgt for 1 år)

Redaksjonskomite, Ætter-mål:

 • Børge Haga: Gjenvalgt for 1 år
 • Torill Salvesen: Gjenvalgt for 1 år

Øvrige medlemmer til redaksjonskomiteen velges av styret.

Revisor

 • Arne Olav Østrem: Gjenvalgt for 1 år

Valgkomite

Styret satte frem følgende forslag:

 • Jorunn Bjørnevold: Leder (ny, velges for 1 år)
 • Torbjørn Eike: 2 år igjen
 • Gunnlaug Steinberg: Ny, velges for 3 år

Ny Valgkomite ble valgt med akklamasjon.

Sak 7: Kontingent. Årsmøtet besluttet at kontingenten skulle være uendret.

Orientering til Årsmøtet:

Arnold Munthe Eik orienterte om nettsiden, lundhistorielag.no.

På «lerret» ble malen for registrering av opplysninger og bilder fra «Gårder i Lund» vist. Gården Moen ble vist som eksempel. Styret leter etter en leder/pådriver til dette prosjektet.

Det planlegges et orienteringsmøte med gårdeiere i Lund Kommune i forbindelse med dette prosjektet. Videre ble det orientert om prosjektet «Stedsnavn i Lund». Dette prosjektet er godt i gang.

Det ble også gitt en kort orientering om det private prosjektet som Egil Sætre Mageland har arbeidet med. Linken til dette prosjektet ligger på historielagets hjemmeside.

Ad prosjektet «Dialektord i Lund». En leter fortsatt etter en person som kan være leder for dette prosjektet. Styret vil sette pris på forslag fra medlemmene.

Årsmøte ble hevet kl 20.00.

Det ble solgt «årer», og medlemmene støttet godt opp under denne aktiviteten. Etter at det formelle årsmøtet var slutt, ble det servert en enkel varmrett med dessert og kaffe. Etter serveringen hadde Per Christoffer Salvesen et meget interessant kåseri om opprinnelsen til, og tolkningen av, forskjellige stedsnavn i Lund.

Referent:

Arnold Munthe Eik – 16.03.2022.

Protokollen signert av:

Pål Anker Ravndal og Karl Andreas Moen.