Om spalten Aktuelt

Innlegg til Aktuelt kan være: Leserinnlegg om «Stort og smått, nytt og gammelt».

Terskelen skal være lav for å få spalteplass, men innleggene bør ha almen interesse og gjerne ha et historisk tilsnitt som vil ha verdi for ettertiden.

Spalten skal ikke være en konkurrent til, men være et supplement til Ætter-Mål. Spalten skal heller ikke være en konkurrent til historielagets facebook-side, som er en «åpen» side for kommunikasjon til-fra-mellom medlemmene.

Temaer som kan være aktuelle under Aktuelt:

  • Historier/fortellinger etc som kan ha generell interesse
  • Beskrivelse av dagligliv, hendelser, aktiviteter og lokal kultur
  • Fotos med beskrivende tekst som kan ha interesse utover nærmeste familie
  • Referater og/eller bilder fra historielagets turer
  • Referater fra historielagets møter, med bilder av foredragsholder og beskrivelse av tema etc
  • Referater fra arrangementer og aktiviteter i historielaget
  • Innspill/ønsker/forslag fra medlemmene som kan bidra til historielagets utvikling

Alle innlegg må kanaliseres via en redaksjonskomite for teknisk kvalitets-sikring, og vurdering mot personverns-reglene. Redaksjonskomiteen kan ikke avvise et forslag til innlegg. Ved evt tvil, så skal innlegget vurderes av Lund Historielags styre. Blir et forslag avvist, skal årsaken begrunnes skriftlig.

Velkommen som bidragsyter til «spalten Aktuelt»

Arnold Munthe Eik
Styreleder

Se alle våre innlegg