Årsmelding 2021

Styret har bestått av:

 • Arnold Munthe Eik: Leder
 • Birger Solheim: Sasserer
 • Jorunn Stene Bjørnevold: Styremedlem
 • Liv Tanche Moen: Styremedlem
 • Jorunn Haukland: Styremedlem
 • Varamedlemmer: Magne Handeland, Ingeborg Hamre og Ivar Ollestad, møtte til styremøtene. 
 • Revisor: Har vært Arne Olav Østrem
 • Valgnemda: Har bestått av leder Jorunn Norheim og Torbjørn Eike

Redaksjonskomite for Ættermål:

 • Valgt på årsmøte: Børge Haga og Torill Salvesen
 • Valgt av styret: Per Christoffer Salvesen, Jorunn Stene Bjørnevold og Evelyn Sirevåg

Lesegruppe ved Lund omsorgsenter:

 • Ingvar Vasshus
 • Jorunn Stene Bjørnevold
 • Gro Salvesen
 • Ingrid Moen Ravndal
 • Evelyn Sirevåg
 • Vara: Bjørg Halandvik Moen

Arbeid i styret:

Det har vært avholdt 4 styremøter siden Årsmøtet.

 • Styremøtene har dreiet seg mye om korna-sitasjonen og sikkerhet/trygghet i denne forbindelse. Vi har planlagt møter og aktiviteter, men vi har valgt å prioritere sikkerhet, og dermed har aktiviteter/møter blitt utsatt og utsatt.

Aktiviteter i løpet av året:

 • 26.08-2021 kl 19.00 på Moi Hotell: Årsmøte på Moi Hotell. «Nye veier» orienterte om de arkeologiske funnene som er gjort i den ny E 39-traseen i Moi området.
 • 4 sept Lund Historielag var medarrangør på FOTs tur til Førland.
 • 23 sept: Møte i Hovsherad. Ottar Kjørmo kåserte om sin slekt fra Kjørmo.
 • 21 okt. Møte på Eide. Kjell Erfjord tok et tilbakeblikk over «Vakre Lund».
 • 18 nov. Utdeling av Ætter-mål på Lundetun.
 • 10 des. Salg av bøker og Ætter-mål på COOP Moi.
 • Rogaland Historielags rådsmøte på Sola. Her deltok Jorunn Haukland, Ingeborg Hamre og Arnold M. Eik.
 • Digitaliseringsgruppen som har kommunisert via mail i perioden, men på grunn av korona situasjonen har det dessverre ikke skjedd så mye i perioden. Gruppen vil bli mer aktiv i kommende år.
 • Prosjektgruppen «Gårder i Lund» har kommet godt i gang. I første omgang har gruppen konsentrert seg om stedsnavn. Arbeidet vil fortsette med ny kraft når solen begynner å varme igjen.
 • Redaksjonskomiteen har arbeidet som tidligere år med å samle aktuelt stoff, og utgitt Ætter-mål, nr 21 i rekken.

Annet:

 • En nedsatt turgruppe hadde under planlegging «overnattingstur» til historiske steder i Norge. Prosjektet er foreløpig lagt på is pga koronasituasjonen.
 • Lund Historielag hadde ved årsskiftet 292 betalende medlemmer.

Et stort takk:

Vi takker alle for nok et spesielt korona år. Vi lover å komme sterkere tilbake!

Moi, februar 2022.

– Styret