Styreledere

Alle styreledere i Lund Historielag frem til 2020.
Fra venstre: Einar Surdal, Børge Haga, Arnold Munthe Eik, Karl Eik, Karl Andreas Moen, Torbjørn Kjørmo

Om Lund Historielag

Lagets bakgrunn

Lund Historielag ble stiftet 17/2 2000.

Utdrag fra lagets vedtekter:

  • 1 Lagets formål

Laget har som formål å fremme interessen for lokalhistorie, samle inn og ta vare på forskjellig stoff som har betydning for Lund kommunes historie og som kan fortelle om folks livsvilkår.

  • 2 Lagets virksomhet

Lund historielag vil:

  • Samarbeide med andre lag, foreninger, kommunale organer og privatpersoner
  • Arrangere møter ekskursjoner, foreta registreringer, samle inn muntlig tradisjon, dialektord, stedsnavn, fotografier og annet av interesse.
  • Arbeide for at det hvert år blir gitt ut et årsskrift

Medlemmer

Laget hadde per 1. januar 2020 laget ca 400 registrerte og betalende medlemmer. Lund Historielag er kommunens største frivillige organisasjon, bortsett fra idretten samlet.

Lagets arbeid siden oppstart

Hvert år, siden starten, har laget utgitt et årsskrift på ca 70 sider. Publikasjonens navn er «Ætter-mål». Innholdet omfatter historier fra virkeligheten, viktige hendelser, biografiske skildringer av enkeltpersoner og virksomheter, beskrivelse av innbyggere som har levd et liv litt utenom det vanlige etc.

Ætter-mål deles ut gratis til lagets medlemmer og selges forøvrig til alle interesserte.

Laget har samlet inn stoff til, og utgitt 4 bøker med lokalhistorisk innhold. I tillegg er det utgitt 2 billedbøker med titlene «Sånn gjorde me det før» og «Sånn hadde me det før». Bøkene selges til medlemmene og til alle interesserte. Arbeidet med å samle stoff til Ætter-mål og bøker, samt tilrettelegging for trykk, er utført som dugnadsarbeid av lagets styre, redaksjonskomiteen og lagets medlemmer. I tillegg til dette selger laget diverse lokale bøker med historisk innhold.

Publikasjonene selges blant annet på Aurefestivalen på Moi, Treskofestivalen i Hovsherad, Heskestad-dagene. Videre selges tidsskriftene og bøkene i lokale banker, bibliotek, butikker etc.

Medlemsmøter

Ca. en gang per måned har laget medlemsmøter. Møtene tar for seg lokale historiske temaer og ambulerer mellom Moi, Ualand/Heskestad og Eik.

Turer i inn- og utland

Laget har arrangert en større utenlandstur hvert annet år, samt årlige turer lokalt i Rogaland og Agder. Turene har et historisk tilsnitt.

Digitalisering

Lagets medlemmer i dag representerer for det meste den voksne og eldre del av befolkningen i kommunen. Lund Historielag ønsker nå å tilrettelegge stoffet/publikasjonene for nye generasjoner som foretrekker informasjon via nettbaserte løsninger og som dermed foretrekker å lese fra nettbrett, i stedet for å lese bøker/tidsskrifter på tradisjonell måte. Laget tror at medlemstallet vil øke ytterligere, spesielt blant unge, og at interessen for kommunens historie vil bli større, om en tilrettelegger stoffet slik at det kan formidles digitalt. Flere av våre medlemmer er også bosatt andre steder i landet.

Om Ætter-mål

Første utgave av ÆTTER-MÅL ble publisert høsten 2001.

Det som er aller viktigst fremover, er å få skrevet ned mest mulig av det som «de gamle» kan berette om de forskjellige ting. Sitatet er hentet ÆTTER-MÅL nr. 1 som ble trykket i 250 eksemplarer. I dag, 20 år senere, opplever vi selvfølgelig at «de gamle» er stadig nye personer. Det er ikke mindre viktig å lytte til dem som har noe å fortelle i dag.

Redaksjonen er amatører og gjør arbeidet på frivillig basis. Gjennom årene har om lag 15 personer vært med i dette, noen i mer enn 10 år, andre i kortere perioder. Det er ikke få timer som er brukt med penn, papir og tastatur, ved hyggelige intervjuer, leting i arkiver, studering av gamle håndskrifter, søk på internett, korrekturlesing og mye mer. Det er ikke vår oppgave å skrive alt alene selv om vi liker denne hobbyen. Vi er svært takknemlig til alle dere som har bidratt med fortellinger om slekt og andre folk, om levemåte og tradisjoner, yrkesliv og organisasjoner, humor og tragedier. Samtidig har vi fått låne utallige fotografier og andre illustrasjoner som pryder heftene og i tillegg blir ivaretatt for fremtiden.

Det er hittil publisert ca. 1500 sider med godt lesestoff. De eldste utgavene er gjenopptrykket. Hele serien med hefter er fortsatt tilgjengelig. Siden 2009 har opplaget vært stabilt på 700 eksemplarer årlig. Universitetsbiblioteket får tilsendt hefter til arkivering og utlån via landets bibliotek. Noen av våre artikler blir publisert i Rogaland Historielags lokal-og slektshistoriske magasin sydVESTEN, hvis redaksjon også har hatt medlemmer fra Lund.

Redaksjonsmøtene våre holdes i museet. Slike omgivelser gir den rette inspirasjonen. Det kan hentes fram skjulte skatter fra arkivet og en kan finne gjenstander som har sin egen interessante historie.

Av og til undres vi på om vi vil få tak i nok stoff til neste utgave. Noen ganger kan det se litt tynt ut. Men ved lesernes hjelp, har vi greid å holde kontinuitet i utgivelsene og fylle vel 70 sider årlig. Det er fortsatt anledning for alle som kan skrive å komme med bidrag, eller dele annet skriftlig materiale, for eksempel brev og dokumenter som kan ha allmenn interesse. Du tenker kanskje at andre har fortalt om et spesielt tema, og at det du har ikke er så viktig, men vi vil gjerne høre DIN historie.

Bestill Ætter-mål her