Registrering av Gårder i Lund

Ved behov kan du mellomlagre skjemaet og fortsette utfyllingen på et senere tidspunkt. Klikk da på “Lagre og fortsett senere” i bunnen av skjemaet og følg instruksjonene videre.