Lund historielag

Velkommen til Lund Historielag

Vi ønsker å gjøre innholdet i Ætter-mål, bøker og publikasjoner tilgjengelig for både «gammel og ung» ved å tilby stoffet både i papirutgave og digitalt.

Til butikken Bli medlem Nyttige linker

Om oss

Lund Historielag ble stiftet 17/2 2000. Laget har som formål å fremme interessen for lokalhistorie, samle inn og ta vare på forskjellig stoff som har betydning for Lund kommunes historie og som kan fortelle om folks livsvilkår.

Les mer om oss