Category Archives: Referater

Lund historielag

 

 

Årsmelding 2021

 

Styret har bestått av:

Arnold Munthe Eik, leder

Birger Solheim, kasserer

Jorunn Stene Bjørnevold, styremedlem

Liv Tanche Moen, styremedlem

Jorunn Haukland, styremedlem

 

Varamedlemmene Magne Handeland, Ingeborg Hamre og Ivar Ollestad, møtte til styremøtene.

 

Revisor har vært Arne Olav Østrem

 

Valgnemda har bestått av leder Jorunn Norheim og Torbjørn Eike

 

Redaksjonskomite for Ættermål:

Valgt på årsmøte: Børge Haga og Torill Salvesen

Valgt av styret: Per Christoffer Salvesen, Jorunn Stene Bjørnevold og Evelyn Sirevåg

 

Lesegruppe ved Lund omsorgsenter:

Ingvar Vasshus, Jorunn Stene Bjørnevold, Gro Salvesen, Ingrid Moen Ravndal og Evelyn Sirevåg. Vara Bjørg Halandvik Moen

 

Arbeid i styret:

Det har vært avholdt 4 styremøter siden Årsmøtet.

 • Styremøtene har dreiet seg mye om korna-sitasjonen og sikkerhet/trygghet i denne forbindelse. Vi har planlagt møter og aktiviteter, men vi har valgt å prioritere sikkerhet, og dermed har aktiviteter/møter blitt utsatt og utsatt.

 

Aktiviteter i løpet av året

 • 08-2021 kl 19.00 på Moi Hotell: Årsmøte på Moi Hotell. «Nye veier» orienterte om de arkeologiske funnene som er gjort i den ny E 39-traseen i Moi området
 • 4 sept Lund Historielag var medarrangør på FOTs tur til Førland
 • 23 sept: Møte i Hovsherad. Ottar Kjørmo kåserte om sin slekt fra Kjørmo
 • 21 okt. Møte på Eide. Kjell Erfjord tok et tilbakeblikk over «Vakre Lund»
 • 18 nov. Utdeling av Ætter-mål på Lundetun
 • 10 des. Salg av bøker og Ætter-mål på COOP Moi
 • Rogaland Historielags rådsmøte på Sola. Her deltok Jorunn Haukland, Ingeborg Hamre og Arnold M. Eik
 • Digitaliseringsgruppen som har kommunisert via mail i perioden, men på grunn av korona situasjonen har det dessverre ikke skjedd så mye i perioden. Gruppen vil bli mer aktiv i kommende år.
 • Prosjektgruppen «Gårder i Lund» har kommet godt i gang. I første omgang har gruppen konsentrert seg om stedsnavn. Arbeidet vil fortsette med ny kraft når solen begynner å varme igjen.
 • Redaksjonskomiteen har arbeidet som tidligere år med å samle aktuelt stoff, og utgitt Ætter-mål, nr 21 i rekken.

Annet:

 • En nedsatt turgruppe hadde under planlegging «overnattingstur» til historiske steder i Norge. Prosjektet er foreløpig lagt på is pga koronasituasjonen.
 • Lund Historielag hadde ved årsskiftet 292 betalende medlemmer.

Takk

Vi takker alle for nok et spesielt korona år. Vi lover å komme sterkere tilbake.

 

Moi, februar 2022

Styret

 

 

Årsmelding 2021

Styret har bestått av: Arnold Munthe Eik: Leder Birger Solheim: Sasserer Jorunn Stene Bjørnevold: Styremedlem Liv Tanche Moen: Styremedlem Jorunn Haukland: Styremedlem Varamedlemmer: Magne Handeland, Ingeborg Hamre og Ivar Ollestad, møtte til styremøtene.  Revisor: Har vært Arne Olav Østrem Valgnemda: Har bestått av leder Jorunn Norheim og Torbjørn Eike Redaksjonskomite for Ættermål: Valgt på årsmøte: […]

Referat Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 i Lund historielag. 16.03.2022 kl. 19.00 på Moi Hotell. Arnold Munthe Eik ønsket medlemmene velkommen til Årsmøte: Det var 41 fremmøtte. Det var dessverre en del frafall, i siste liten, på grunn av «Korona» og andre hendelser. Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkallingen til Årsmøtet. Godkjent. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. […]