Årsmøte 2021

Lund historielag innkaller til årsmøte 2021 onsdag 16.03.2022 kl. 19.00 på Moi Hotell.

Påmelding sendes innen 09.03.2022 grunnet matservering på e-post arnold.munthe.eik@gmail.com eller mobil 958 13 288.

Årsmøtesaker:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Valg av to til å skrive under protokollen
  • Årsmelding 2021
  • Regnskap 2021
  • Valg
  • Orientering om prosjektet «Gårder i Lund/Stedsnavn i Lund»
  • Behandling av eventuelt innkomne forslag

Forslag sendes på e-post til arnold.munthe.eik@gmail.com eller på mobil 958 13 288 innen 09.03.2022.

Pause med bevertning og salg av «Årer».

Etter pausen blir det et kåseri av Per Christoffer Salvesen med tittelen: «Litt om stedsnavn i Lund».

VELKOMMEN!