Etterlysing

Vi er, om vi liker det eller ei, på vei inn i den «digitale verden». Nå etterlyser Lund historielag personer, medlemmer eller ikke medlemmer, til å hjelpe oss videre i digital prosessen.

  1. Vi trenger hjelp til å vedlikeholde og videreutvikle vår nye hjemmeside. Vi ønsker å opprette en «digi-gruppe» som kan fungere som et rådgivende organ for historielagets styre.
  2. Skal vi oppfylle/leve opp til Lund Historielags vedtekter så må vi i gang med større og mer omfattende prosjekter. Digitale løsninger vil være et viktig verktøy i denne forbindelse. For å kunne gjennomføre «større» prosjekter bør vi opprette rådgivende grupper som kan planlegge og gjennomføre prosjektene.

Kan du tenke deg å bidra?

Løsninger kan kjøpes og fysisk arbeid kan leies inn, men i Lund Historielag har vi tradisjon for å «gjøre det meste selv», som dugnads-arbeid.

Om du kan tenke deg å bidra, så kan vi ikke love deg «klingende mynt» for jobben, men vi kan love deg «heder og ære», og du vil oppleve tilfredsheten med å bidra til å ta vare på vår lokale fortid.

Ta gjerne kontakt! Vi har plass til mange medhjelpere til våre fremtidige prosjekter.

Vennlig hilsen
Arnold Munthe Eik