Category Archives: Aktuelt

Årsmøte 2021

Lund historielag innkaller til årsmøte 2021 onsdag 16.03.2022 kl. 19.00 på Moi Hotell. Påmelding sendes innen 09.03.2022 grunnet matservering på e-post arnold.munthe.eik@gmail.com eller mobil 958 13 288. Årsmøtesaker: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer og referent Valg av to til å skrive under protokollen Årsmelding 2021 Regnskap 2021 Valg Orientering om prosjektet «Gårder i Lund/Stedsnavn […]

Etterlysing

Vi er, om vi liker det eller ei, på vei inn i den «digitale verden». Nå etterlyser Lund historielag personer, medlemmer eller ikke medlemmer, til å hjelpe oss videre i digital prosessen. Vi trenger hjelp til å vedlikeholde og videreutvikle vår nye hjemmeside. Vi ønsker å opprette en «digi-gruppe» som kan fungere som et rådgivende […]

Utgivelse av Ætter-mål utgave 2021 er i rute

Kjære leser, Utgivelse av Ætter-mål utgave 2021 er i rute, og vil bli utdelt til medlemmene på tradisjonelt vis, torsdag 18 november 2020. Årets utgave vil bli på 70-100 sider, og har ca 20 innlegg. Innleggene er illustrert med aktuelle bilder.Når papirutgaven er utdelt til medlemmene vil både papirutgaven og den digitale utgaven bli lagt […]