Om gården & hendelser

Ole Moen drev i mange år hanskeproduksjon i bolighuset.

Det ble tatt ut grus nord for bygningene til bygging av E 18 (nå E 39) i 1960-årene.

Ferjemannen bodde her i tidligere tid og rodde folk til Hovsherad.

Fra Kongsbrygjå ble danskekongen rodd over Hovsvannet når han var på reise i Norge.

Info & tall

Adresse:
Hovsheradveien 20, 4460 Moi

Link til evt. hjemmeside:
Ingen

Gnr: 24
Hoved-Bnr: 5
Areal dyrket: 36
Areal totalt: 273
Innleiet areal: 0
Alle bruksnummer som hører til hoved-Bnr: 47, 58

Navn nåværende eier:
2008 – Tom Helge Moen

Navn tidligere eier(e):
1890 – 1937 Karl Johan Karlsen Moen
1937 – 1973 Ole Moen
1973 – 2008 Karl Andreas Moen

Driftsgrunnlag i dag:
Sauehold

Tidligere driftsgrunnlag:
Kjøttproduksjon
Melkeproduksjon
Sauehold
Kornproduksjon