Om gården & hendelser

Fjelde gård, også kalt Fjedla eller Fjella ligger i vakre omgivelser ved Fjellavatnet i Lund kommune. Fjelde gård ble utskilt fra Røysland, som i årene 1587/98, var prestegods under Egersund (s. 178).

Tall og info

Nåværende eier: Widar Sirnes overtok gården i 1995. Gården har da gnr. 70/bnr. 1. Totalt areal: 1653 da. Matr. nr. 23 nr. 76/1838 og nr. 74/1668. Nærmeste gård er Røysland gård, matr. nr. 24 (s. 423). Nåværende driftsgrunnlag: Fruktproduksjon: kirsebær-, plomme- og epletrær.Tidligere gårdseiere: Ivar Fjelde solgte gården til George Grøssereid i 1947. Tidligere driftsgrunnlag: Det har opp gjennom årene vært holdt sau, kuer, geit og høns på gården til produksjon. Fruktproduksjon: kirsebær, plomme og epler.Kilder: Heskestad, O. & Valand, P (1971). Bygdebok for Hetland Skipsreide – Helleland Sogn. Muntlig kilde: G. Sirnes. Utarbeidet av M. Thorkildsen.