Category Archives: Nyttige Linker

Årsmelding 2021

Styret har bestått av: Arnold Munthe Eik: Leder Birger Solheim: Sasserer Jorunn Stene Bjørnevold: Styremedlem Liv Tanche Moen: Styremedlem Jorunn Haukland: Styremedlem Varamedlemmer: Magne Handeland, Ingeborg Hamre og Ivar Ollestad, møtte til styremøtene.  Revisor: Har vært Arne Olav Østrem Valgnemda: Har bestått av leder Jorunn Norheim og Torbjørn Eike Redaksjonskomite for Ættermål: Valgt på årsmøte: […]

Referat Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 i Lund historielag. 16.03.2022 kl. 19.00 på Moi Hotell. Arnold Munthe Eik ønsket medlemmene velkommen til Årsmøte: Det var 41 fremmøtte. Det var dessverre en del frafall, i siste liten, på grunn av «Korona» og andre hendelser. Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkallingen til Årsmøtet. Godkjent. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. […]